เกี่ยวกับเรา

CG0-400

ศูนย์บริการยางรถยนต์ ที่มีประสบการณ์มากว่า 40 ปี และได้รับการแต่งตั้ง จาก Bridgestone (COCKPIT) และ Yokohama (Yokohama Club Network)ให้บริการด้านยางรถยนต์ ล้อแม็กซ์ เบรค โช๊ค ช่วงล่าง นำ้มันเครื่อง แบตเตอรี่ และ บริการตั้งศูนย์ ถ่วงล้อ

เราเป็นศูนย์บริการที่มีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัยได้มาตรฐาน รวมถึงบุคลากร และทีมช่างมืออาชีพที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ เชี่ยวชาญทางด้านยางรถยนต์เป็นอย่างดี